Stabilizátor koroze ConvertCor PRO

POPIS VÝROBKU

Stabilizátor koroze ConvertCor PRO slouží k ochraně ocelových konstrukcí a ocelových krytin, zrezivělých strojírenských a hutních výrobků, vnitřních dutin a prostorů (např. automobilů), montážního, zahrádkářského a jiného nářadí, plotových materiálů, lodí, starožitností a dalších zoxidovaných kovových povrchů.

VYBERTE VARIANTU

Stabilizátor koroze ConvertCor PRO 1 l EAN: 8594179531387 Interní kód: ANC1000100 Váha: 1,069 kg Záruka: 36 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 622 CZK
Stabilizátor koroze ConvertCor PRO 2 +1 ZDARMA 1 l EAN: 8594179531387 Interní kód: ANC1000100B Váha: 3,207 kg Záruka: 36 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 1 244 CZK
Stabilizátor koroze ConvertCor PRO 5 l EAN: 8594179531394 Interní kód: ANC1000500 Váha: 5,235 kg Záruka: 36 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 2 799 CZK


Stabilizátor atmosférické koroze ConvertCor PRO je vodou ředitelná, mléčně zakalená kapalina obsahující filmotvornou složku a speciální aditiva pro chemickou přeměnu rzi na stabilní produkty. Výsledným produktem chemické reakce přípravku se rzí je kovo-polymer, který tvoří inertní tvrdou vrstvu odolnou vůči korozním chemikáliím a zabraňující progresi dřívější koroze. Přípravek nahrazuje současně funkci odrezovače a základové barvy. Je ověřeno, že ochrana zkorodovaných železných povrchů pomocí přípravku ConvertCor PRO je účinnější než mechanické odstranění koroze (například broušením nebo tryskáním) a následné natření. Přípravek je vhodný pro ošetřování pouze silně zrezivělých povrchů s hrubou vrstvou koroze. Slabé vrstvy koroze nejsou schopny dodat do chemické reakce dostatek reakčního materiálu (rzi), a proto nemusí dojít k požadovanému rozsahu reakce. Tyto jevy mohou vést k tomu, že slabě zreagovaná vrstva bude mít slabou adhezi k povrchu. Stabilizátor koroze je určen speciálně pro ošetření ocelových mostů, vedení vysokého napětí a jiných průmyslových konstrukcí, které jsou korozí silně poškozeny. Je ověřeno, že prostředek významným způsobem zvyšuje životnost zkorodovaných ocelí Atmofix (Corten). Přípravek vytváří podklad pro následně nanášené ochranné povlaky (nátěrové systémy, laky atd.)

Přípravek byl vyvinut pro využití jak v domácnostech, tak v automobilovém, stavebním a strojírenském průmyslu.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci ConvertCor PRO

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Příprava podkladu pro aplikaci ConvertCor PRO

Před použitím výrobek důkladně rozmíchejte, zejména případnou tmavou usazeninu na dně! Zrezivělý povrch zbavte nepřilnavých vrstev, mechanických nečistot a mastnoty. Pro vyhovující kvalitu stabilizace povrchu postačuje odmaštění běžnými typy odmašťovacích prostředků (tenzidy). Opadavou rez je nutné odstranit mechanicky, nejlépe ocelovým kartáčem. Konzistentní ošetřovanou přilnavou vrstvu omyjte vodou s přídavkem ConvertCor PRO, následně opláchněte čistou vodou a na vlhký povrch aplikujte stabilizátor.

Aplikační pomůcky pro nátěr stabilizátoru koroze ConvertCor PRO

Pro dosažení maximálního výsledku je nutné používat čisté aplikační pomůcky. ConvertCor PRO nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí.

Způsob aplikace ConvertCor PRO

ConvertCor PRO se nanáší ve slabých vrstvách, nejlépe před jejich úplným zaschnutím, a to natíráním štětcem, válečkováním nebo stříkáním. Je důležité, aby povrch po aplikaci stabilizátoru zůstal minimálně 4 hodiny vlhký, aby stabilizační proces proběhl co nejdokonaleji. Proto není vhodné provádět stabilizaci na přímém slunci. Při aplikaci stabilizátoru ConvertCor PRO je vhodnější vlhké počasí, které zajistí potřebnou vlhkost v průběhu stabilizace koroze (a to po dobu alespoň 4 hodin). Při chemické přeměně dochází ke spotřebování vody, proto je při rychlém zasychání nutné udržovat povrch vlhký případným opakováním nátěru stabilizátoru. Zpomalení zasychání lze dosáhnout také mírným naředěním stabilizátoru vodou. V takovém případě je však třeba mít na paměti, že je nutné nanášet silnější vrstvu nebo nátěr opakovat, neboť dojde ke snížení koncentrace účinných složek. Správná reakce se projeví zčernáním rzi. Přípravek nelze aplikovat při teplotách pod 4 °C. Pro následné nanesení finální vrchní nátěrové hmoty je nutné nechat stabilizátor koroze reagovat minimálně po dobu 48 hodin od aplikace. Do té doby přípravek chemicky reaguje s korozí a mohlo by dojít k reakci s barvou. V případě některých syntetických (alkydových) barev může dojít k prodloužení doby zasychání. Svrchní nátěrový systém se nanáší nejpozději do 4 týdnů po aplikaci stabilizátoru koroze ConvertCor PRO. Vydatnost aplikace je průměrně 40 g/m2, v závislosti na míře a hloubce koroze.

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Specifikace

Typ povrchu železo
Obsahuje Kat. A(i), lim. VOC 140 g/l, Kat. B(c), lim. VOC 450 g/
Zápach charakteristický
Barva mléčná, lehce nahnědlá kapalina
Spotřeba dle potřeby
pH 2-3
Rozpustnost ve vodě rozpustný
Relativní hustota (při 20°C) 1,01
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 36. měsíců

Kat. A(i), lim. VOC 140 g/l, Kat. B(c), lim. VOC 450 g/; max. VOC 50 g/l

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace