Nano šampon pro ruční mytí NanoShampon
250 ml

POPIS VÝROBKU

NanoShampon je produkt specificky vyvinutý jako NANO čistič, ochrana a obnova vzhledu povrchu. V jediném úkonu produkt obnovuje a renovuje lesk, vytváří ochranu proti zašpinění a aplikovanou vrstvu polymerizuje do antistatického brilantního finálního povrchu.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Nano šampon pro ruční mytí NanoShampon 150 ml EAN: 8594179533770 Interní kód: NY26000015 Váha: 0,182 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 99 CZK
Nano šampon pro ruční mytí NanoShampon 2 +1 ZDARMA 150 ml EAN: 8594179533770 Interní kód: NY26000015B Váha: 0,546 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 198 CZK
Nano šampon pro ruční mytí NanoShampon 250 ml EAN: 8594179531097 Interní kód: NY26000025 Váha: 0,283 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 99 CZK
Nano šampon pro ruční mytí NanoShampon 1 l EAN: 8594179531103 Interní kód: NY26000100 Váha: 1,089 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 345 CZK
Nano šampon pro ruční mytí NanoShampon 2 +1 ZDARMA 1 l EAN: 8594179531103 Interní kód: NY26000100B Váha: 3,267 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 690 CZK
Nano šampon pro ruční mytí NanoShampon 5 l EAN: 8594179531110 Interní kód: NY26000500 Váha: 5,185 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 1 499 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

UŽITEČNÉ DOPLŇKY

NanoShampon slouží k ručnímu mytí a čištění různých tipů materiálu jako jsou lakované kovové díly, skla, plasty apod. Přípravek je vhodný pro údržbu a péči automobilů, nákladních vozů, motocyklů, skůtrů, čtyřkolek, jízdních kol, kamiónů, MHD, vlaků, obytných vozů. Lze také použít pro mytí lodí, člunů, letadel atd.

Povrch je nádherně vyleštěný bez mechanické námahy a vytvoří se na něm ultratenká hydrofobní metalicky lesklá vrstva s ochranou proti následnému znečištění a otiskům, se sníženým usazováním minerálních a vápenatých povlaků. NanoShampon zajišťuje vysoce efektivní čištění a odstraňuje biologické nečistoty v podobě minerálních a syntetických tuků a olejů, mastných i běžných nečistot (hmyz apod.) včetně silikonové vazelíny.

NanoShampon je vhodný pro běžné uživatele i pro provozovatele auto myček, servisů, auto půjčoven a dalších profesionálních provozů.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci NanoShampon

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Příprava před aplikací nano přípravku NanoShampon

Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené slunečním zářením, teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C. Povrch je nutný důkladně omýt tlakovou vodou. Tím odstraníme volné nečistoty a snížíme riziko poškrábání laku.

Způsob aplikace NanoShampon

NanoShampon ředíme podle stupně znečistění v kombinaci s teplou vodou. Tím zvýšíme jeho čistící a mycí schopnosti. Roztok nechte 5 minut odstát. Pro mytí s NanoShamponem doporučujeme používat mycí houbu s mikrovláknem ( tímto snížíme riziko poškrábání laku). Roztok nechme cca 5 min. působit a pak důkladně opláchněte čistou nejlépe tlakovou vodou. Nechte zaschnout! Roztok nezanechává stopy po oplachování. V případě potřeby postup opakujte. 

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoGlass – nano impregnace autoskla a plexiskla

NanoPaint – nano impregnace autolaku a plastových dílů

NanoPaint 9H - extrémně odolná nano impregnace autolaku

NanoMetal – nano impregnace kovů

NanoRepol – renovační, jemně abrazivní nano pasta

NanoPoliture – impregnační nano pasta

NanoSealant – tekutý nano vosk

NanoWax – nano vosk

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Vydatnost

NanoShampon je ve formě koncetrátu ultra koncentrátu. Ředíme podle intenzity znečištění.

Běžné znečištění       30 ml / do 10 l vědra

Střední znečištění       50 ml / do 10 l vědra

Vysoké znečištění       150 ml / do 10 l vědra


Specifikace

Typ povrchu neporézní materiál
Obsahuje < 5% Neiontové povrchově aktivní látky. < 5% aniontové povrchově aktivní látky. < 5% EDTA a
Zápach podle parfému
Barva zelená kapalina
Spotřeba dle potřeby
pH 11 (neředěné)
Rozpustnost ve vodě zcela rozpustný
Relativní hustota (při 20°C) cca 1,03 g/cm3
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

VAROVÁNÍ   H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.  P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.  P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: < 5% Neiontové povrchově aktivní látky. < 5% aniontové povrchově aktivní látky. < 5% EDTA a její soli
 


Kde koupit

Auto Kelly a.s.
Ocelářská 16
190 00 Praha 9 - Vysočany
www.autokelly.cz

Na pobočkách Auto Kelly v ČR a SK

SUBARU - M. LIŠKA, spol. s r.o.
Skladová 553/19 ( autosalon: Skladová 7 )
326 00 Plzeň - Slovany
www.liska-subaru.cz

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace