Nano impregnace kůže a koženky NanoSoft
150 ml

POPIS VÝROBKU

NanoSoft je modifikovaný nano přípravek pro kůži a koženku. Vhodný na tyto materiály: z pravé kůže, eko kůže, koženky a jejich imitace. Vhodné na ošetření sedaček, autosedaček, křesel, bot, kabelek, batohů, kabátů, oblečení atd.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Nano impregnace kůže a koženky NanoSoft 50 ml EAN: 8594179533305 Interní kód: NY19000005 Váha: 0,065 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 152 CZK
Nano impregnace kůže a koženky NanoSoft 2 +1 ZDARMA 50 ml EAN: 8594179533305 Interní kód: NY19000005B Váha: 0,195 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 304 CZK
Nano impregnace kůže a koženky NanoSoft 150 ml EAN: 8594179531684 Interní kód: NY19000015 Váha: 0,19 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 351 CZK
Nano impregnace kůže a koženky NanoSoft 2 +1 ZDARMA 150 ml EAN: 8594179531684 Interní kód: NY19000015B Váha: 0,57 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 702 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

NanoSoft revoluční přípravek s obsahem nano částic, který v jednom kroku vyživuje a zároveň chrání kůži, koženku a jejich imitace. Přípravek vytváří na povrchu ultra tenkou nanovrstvu, která chrání povrch před vnějšími vlivy. NanoSoft nahrazuje běžné přípravky, které povrch vysušují a následně poškozují. Díky antistatickému účinku aplikace povrch výrazně odpuzuje prachové částice a usnadňuje následné čištění. NanoSoft patří mezi nejšetrnější a vysoce ekologické produkty na našem trhu. Lze ho tak použít na citlivé a speciální druhy kůže. Ošetřený povrch se stává chemicky odolným vůči přípravkům od pH 3 do pH 11.

NanoSoft je vhodný pro domácí i pro profesionální použití.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci NanoSoft

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Příprava před aplikací NanoSoft

Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené slunečním zářením, teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C. Provádíte-li aplikaci venku, nepracujte za deště nebo mrholení. Volte takové podmínky, aby nebyla ošetřená plocha 3 - 4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody.

Příprava podkladu pro aplikaci NanoSoft

Před nano aplikací je nutné ošetřovaný povrch důkladně vyčistit. Podle tipu znečištění, vždy volíme správný čistič!

Pro různé typy znečištění nabízíme naše efektivní čističe z řady ANKER CLEANERS

AC Textil - čistič textilu a kůže 

AC Textil-K - extra silný čistič textilu a kůže

Na ošetřený materiál přípravkem NanoSoft lze použít bezchlórovou dezinfekci H2O COOL.

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace nano přípravku NanoSoft

NanoSoft nanášejte rovnoměrně v dostatečném množství dle savosti povrchu. Nano přípravek lze nanášet pomocí rozprašovače. Zbytky přípravku rozetřete pomocí N4Y CarPolish sponge. Přípravek  zasychá dle aktuálních povětrnostních podmínek. 24 hodin po aplikaci (při teplotě vzduchu okolo 20 °C) nanesená vrstva zcela zasychá a stává se vodě odolnou. Zbytky nano přípravku nikdy nevracejte zpět do originálního balení!

Údržba ošetřené nano vrstvy NanoSoft

Nečistoty z ošetřeného povrchu odstraňte vlhkým hadříkem bez obsahu čistících přípravků. Pokud nano impregnační účinek zeslábne, aplikaci opakujte. Obnova starého nano nátěru se provádí stejným způsobem jako aplikace předchozích nátěrů.

Odvolání

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich znalostí a praktických zkušeností. Vzhledem k tomu, že je výrobek používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme ručit za jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Vydatnost

Orientační vydatnot nano impregnace kůže a koženky NanoSoft je 30 ml - 80 ml/m2, dle savosti materiálu.


Specifikace

Typ povrchu kůže a koženka
Chemická báze modifikovaný oxid křemičitý
Zápach Podle použité vůně
Transparentnost 100%
Spotřeba 30-80 ml/m2
Tlouška vrstvy > 300 nm
Vodě odolnost mezi 130° and 150° (20μl)
Olejo odolnost není
Chemická stabilita cca pH 3 až pH 11
Teplotní odolnost 180°C
Trvanlivost ve slané vodě ANO
Odolnost vůči počasí 500h podle ISO 11507 A
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

VAROVÁNÍ H315 Dráždí kůži, H318 Způsobuje vážné poškození očí, P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou, P280 Používejte ochranné rukavice, P305 + P351 + P338 ŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace