Extrémně odolná nano impregnace textilu NanoTextil PREMIUM
2 +1 ZDARMA 1 l

POPIS VÝROBKU

NanoTextil PREMIUM je impregnační přípravek na bázi nano částic určený pro ochranu textilu a kůže. Přípravek vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu na bázi fluoro-polymerů, která chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy jako jsou špína, voda, prach, mastnota, moč, zbytky jídel nebo nápojů apod.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Extrémně odolná nano impregnace textilu NanoTextil PREMIUM 250 ml EAN: 8594179530786 Interní kód: NY18000025 Váha: 0,234 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 474 CZK
Extrémně odolná nano impregnace textilu NanoTextil PREMIUM 2 +1 ZDARMA 250 ml EAN: 8594179530786 Interní kód: NY18000025B Váha: 0,701 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 948 CZK
Extrémně odolná nano impregnace textilu NanoTextil PREMIUM 500 ml EAN: 8594179531066 Interní kód: NY18000050 Váha: 0,455 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 837 CZK
Extrémně odolná nano impregnace textilu NanoTextil PREMIUM 2 +1 ZDARMA 500 ml EAN: 8594179531066 Interní kód: NY18000050B Váha: 1,365 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 1 674 CZK
Extrémně odolná nano impregnace textilu NanoTextil PREMIUM 1 l EAN: 8594179530793 Interní kód: NY18000100 Váha: 0,829 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 1 521 CZK
Extrémně odolná nano impregnace textilu NanoTextil PREMIUM 2 +1 ZDARMA 1 l EAN: 8594179530793 Interní kód: NY1800010B Váha: 2,487 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 3 042 CZK
Extrémně odolná nano impregnace textilu NanoTextil PREMIUM 5 l EAN: 8594179530809 Interní kód: NY18000500 Váha: 4,035 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Na objednávku 6 846 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

NanoTextil PREMIUM je přípravek na bázi rozpouštědel pro intenzivní hydrofobní ochranu textilu a kůže. Byl vyvinut pro pro impregnaci kočárků, autosedaček, sedacích souprav, koberců, slunečníků, markýz, stanů, outdoorového vybavení, batohů, stanů, kombinéz pro motocyklisty, lyžařského oblečení a dalších textilních povrchů.

Ošetřením přípravkem NanoTextil PREMIUM zvyšujeme ochranu a funkci materiálu.

Vytvořená ochranná vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám a vytváří tím velmi hygienický povrch, který chrání také proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu), proti rozmrazovacím solím, žloutnutí, hnilobě a UV záření. Ošetřený povrch vykazuje velmi vysokou odolnost proti stárnutí textilií. Aplikace NanoTextil PREMIUM vytvoří na povrchu ochranný neviditelný film, který nemění nebo téměř nemění původní vzhled povrchu. Údržba ošetřených textilií v interiéru i v exteriéru je velice snadná, kapaliny a nečistoty stačí jen setřít. 

NanoTextil PREMIUM je vhodný pro domácnosti i pro profesionální realizační firmy.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci NanoTextil PREMIUM

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací NanoTextil PREMIUM

Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené slunečním zářením, teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C. Provádíte-li aplikaci venku, nepracujte za deště nebo mrholení. Volte takové podmínky, aby nebyla ošetřená plocha 3-4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody a 24 hodin mechanické zátěži.

Příprava podkladu impregnace NanoTextil PREMIUM

Před nano aplikací je nutné ošetřovaný povrch důkladně vyčistit. Podle tipu znečištění, vždy volíme správný čistič!

Pro různé typy znečištění nabízíme naše efektivní čističe z řady ANKER CLEANERS

AC Textil - čistič textilu a kůže 

AC Textil-K - extra silný čistič textilu a kůže

Na ošetřený materiál přípravkem NanoTextil PREMIUM lze použít bezchlórovou dezinfekci H2O COOL.

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace nano přípravku NanoTextil PREMIUM

Impregnace textilu a kůže NanoTextil PREMIUM nanášejte rovnoměrně v jedné vrstvě v dostatečném množství v závislosti na savosti materiálu.  Přípravek lze nanášet pomocí rozprašovače nebo namáčením. Zbytky přípravku rozetřete pomocí N4Y CarPolish sponge. Přípravek  zasychá dle aktuálních povětrnostních podmínek. 24 hodin po aplikaci (při teplotě vzduchu okolo 20 °C) nanesená vrstva zcela zasychá a stává se vodě odolnou. Zbytky nano přípravku nikdy nevracejte zpět do originálního balení!

Údržba ošetřené vrstvy NanoTextil PREMIUM

Ošetřený materiál perte nebo čistěte ve vodě do 30 °C bez pracích prášků a aviváže. Po vyprání nechte usušit za běžné pokojové teploty. Nesušte v sušičkách a na příliš horkých zdrojích tepla. Pokud impregnační účinek zeslábne, aplikaci opakujte. Obnova starého nano nátěru se provádí stejným způsobem jako aplikace předchozích nátěrů.

Odvolání

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich znalostí a praktických zkušeností. Vzhledem k tomu, že je výrobek používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme ručit za jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Vydatnost

Spotřeba impregnace textilu a kůže NanoTextil PREMIUM je závislá na savosti ošetřovaného materiálu v rozmezí 30–80 ml/m2


Specifikace

Typ povrchu textil, kůže
Chemická báze fluoro-polymer
Zápach charakteristický po výchozích surovinách
Transparentnost mléčná
Spotřeba 30-80 ml/m2
Tlouška vrstvy není známo
Vodě odolnost mezi 130° and 150° (20μl)
Olejo odolnost mezi 120° and 130° (20μl)
Chemická stabilita cca pH 1 až pH 13
Teplotní odolnost 250 °C trvalý, 400 °C maximální
Trvanlivost ve slané vodě ANO
Odolnost vůči počasí 3500h podle ISO 11507 A
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 12. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

NEBEZPEČÍ H226 Hořlavá kapalina a páry. H304, P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje: Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká
 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace