Extra silný čistič textilu a kůže AC Textil-K
1 l

POPIS VÝROBKU

Extra silný čistič textilu a kůže AC Textil-K je speciální čistič pro extrémně náročné čištění a tepování. Přípravek je nehořlavý, netoxický a k povrchu šetrný, určený na textil, koženku a kůži. V jednom kroku odstraňuje všechny druhy znečištění jako jsou například skvrny od barviv, potravin, olejů, vosku, krve, moči a další obtížně odstranitelné nečistoty. Při správném použití je vhodný pro všechny druhy textilií a nepoškozuje ošetřený materiál.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Extra silný čistič textilu a kůže AC Textil-K 1 l EAN: 8594179530892 Interní kód: K12000100 Váha: 1,189 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 242 CZK
Extra silný čistič textilu a kůže AC Textil-K 2 +1 ZDARMA 1 l EAN: 8594179530892 Interní kód: K12000100B Váha: 3,567 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 484 CZK
Extra silný čistič textilu a kůže AC Textil-K 5 l EAN: 8594179531165 Interní kód: K12000500 Váha: 5,685 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 1 151 CZK


Extra silný čistič textilu a kůže AquaCleaner Textil-K = AC Textil-K byl vyvinut pro čištění textilních a kožených povrchů, které jsou vystaveny vysoké míře znečištění. Je výborným pomocníkem při údržbě textilních prvků nábytku, závěsů, ložního prádla, funkčního oblečení, módních doplňků, interiérů automobilů, tepování koberců  a dalších textilních povrchů.  AC Textil-K se dále využívá při čištění sedadel ve vozech hromadné dopravy (vlaky, autobusy, tramvaje, vozy metra), nábytku v kancelářích, nemocnicích, restauracích, hotelech, bankách nebo v domácnostech. Přípravek urychluje čištění, oproti běžným intenzivním přípravkům nepoškozuje materiál a prodlužuje jeho životnost.

Jedinou aplikací lze odstranit skvrny od krve, moči, potu, nikotinu, mléčných výrobků, čokolády, oleje, plísně, zežloutnutí bílé barvy atd. AC Textil-K se používá pro strojní čištění textílií, čištění markýz a slunečníkůčištění a tepování koberců

Extra silný čistič textilu a kůže AC Textil-K je vhodný pro profesionální úklidové nebo realizační firmy.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci AC Textil-K

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Způsob aplikace AC Textil-K

Extra silný čistič textilu a kůže AC Textil-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Čistící roztok lze nanášet nástřikem, nátěrem, ponorem atd. Použití tlaku a teplé vody +60 °C výrazně zvyšuje účinnost přípravku. V případě silného znečištění nechte přípravek působit déle. V případě ruční aplikace doporučujeme použít aplikátor s pěnovou koncovkou. Nakonec očištěný povrch důkladně opláchněte vodou. Vzhledem k široké škále druhů textilních povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoTextil – nano impregnace textilu

NanoTextil PREMIUM – extrémně odolná nano impregnace textilu

NanoTextil Wash – nano impregnace textilu do pračky

NanoSoft – nano impregnace kůže a koženky

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Vydatnost

Extra silný čistič textilu a kůže AC Textil-K je ve formě koncetrátu. Ředíme podle intenzity znečištění.

Řešení podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:300 1:100 1:30

Specifikace

Typ povrchu textil, bavlna, elastan, nylon, polyamid, polyester
Obsahuje < 5% EDTA a její soli, fosforečnany
Zápach podle specifikací
Barva Transparentní pěnivá kapalina
Spotřeba dle potřeby
pH 9-11 (neředěno)
Rozpustnost ve vodě zcela rozpustný
Relativní hustota (při 20°C) 1,043 g/cm3
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

VAROVÁNÍ H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění oči. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: < 5% EDTA a její soli, fosforečnany
 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace