Extra silný čistič s obsahem nanočástic AC100-K

POPIS VÝROBKU

Extra silný čistič s obsahem nanočástic AC100-K je nehořlavý, netoxický čisticí přípravek s obsahem nanočástic. Je vhodný pro každodenní údržbu neporézních materiálů. V jednom kroku čistí a následně chrání povrch před vlivem vnějších nečistot. Povrch je vyleštěn bez mechanické námahy a vytváří se na něm ultra tenká hydrofobní lesklá vrstva s ochranou proti následnému znečištění.

VYBERTE VARIANTU

Extra silný čistič s obsahem nanočástic AC100-K 1 l EAN: 8594179530618 Interní kód: K2000100 Váha: 1,089 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 305 CZK
Extra silný čistič s obsahem nanočástic AC100-K 2 +1 ZDARMA 1 l EAN: 8594179530618 Interní kód: K2000100B Váha: 3,267 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 610 CZK
Extra silný čistič s obsahem nanočástic AC100-K 5 l EAN: 8594179530625 Interní kód: K2000500 Váha: 5,185 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 1 446 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

Extra silný čistič s obsahem nano částic AquaCleaner A100-K = AC100-K byl vyvinut pro multifunkční čištění povrchů, jako jsou např. sklo (autosklo, okna, výlohy, světlíky, sprchové zástěny, zimní zahrady, solární panely, sklokeramické a indukční desky), keramika (sanitární keramika, obklady a dlažby, keramické fasády), polykarbonát (střešní desky, bazénová zastřešení), plast (vany, sprchové vaničky, okenní rámy, dveře, zahradní nábytek, interiéry vozů), lakované povrchy (kuchyňská dvířka, auto laky, ledničky), dřevo (výrobky z lamina-lesk), kov (vodovodní baterie, nerezové výrobky, výtahy apod.).

Extra silný čistič s obsahem nanočástic AC100-K v jednom kroku čistí a následně chrání povrch před vlivem vnějších nečistot. Povrch je vyleštěn bez mechanické námahy a vytváří se na něm ultra tenká hydrofobní lesklá vrstva s ochranou proti následnému znečištění a otiskům, se sníženým usazováním minerálních a vápenatých povlaků.

Extra silný čistič s obsahem nanočástic AC100-K je vhodný pro profesionální úklidové nebo realizační firmy.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci AC100-K

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Způsob aplikace AC50-K

Extra silný čistič s obsahem nano částic AC100-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Roztok je možné použít k odmašťování již od teplot nad 5 °C do 30 °C. Doba odmaštění je na teplotě závislá a je nutné počítat s tím, že s nižší teplotou bude třeba prodloužit dobu působení přípravku. Přesná doba působení je závislá na aplikačním postupu, použitém zařízení, materiálu a míře jeho znečištění. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoGlass  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu

NanoPaint  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů

NanoMetal – nano impregnace kovů

NanoCeratec –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky

Nano AntiPrint – nano ochrana proti otiskům na kovy

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Vydatnost

Extra silný čistič s obsahem nano částic AC100-K je ve formě koncetrátu. Ředíme podle intenzity znečištění.

Řešení podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:300 1:100 1:30

Specifikace

Typ povrchu neporézní materiál
Obsahuje < 5% Neiontové povrchově aktivní látky. < 5% aniontové povrchově aktivní látky. < 5% EDTA a její sol
Zápach podle parfému
Barva zelená kapalina
Spotřeba dle potřeby
pH 11 (neředěné)
Rozpustnost ve vodě zcela rozpustný
Relativní hustota (při 20°C) 1,03 g/cm3
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

VAROVÁNÍ H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: < 5% Neiontové povrchově aktivní látky. < 5% aniontové povrchově aktivní látky. < 5% EDTA a její soli
 


Filtr

POUŽITÍ: Čistící přípravky, Údržba
MATERIÁL: Dřevo, Keramika, Kov, Lakovaný povrch, Plast, Sklo
PROSTOR: Exteriér, Interiér
STAV POVRCHU: Nový, Starý, Zánovní

Chybí-li Vám jakékoliv parametry, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace